Aanmeldformulier

Gegevens nieuw lid

Roepnaam (verplicht) Voorletter(s) (verplicht) Achternaam (verplicht) Tussenvoegsel(s)
Geboortedatum (verplicht) Geslacht (verplicht)
Man/JongenVrouw/Meisje
In geval van nood
Telefoonnummer i.g.v. nood (verplicht) Relatie tot lid (verplicht)

Toelichting relatie
Medische gegevens
Correspondentie gegevens*
Straat & huisnummer (verplicht) Postcode (verplicht) Woonplaats (verplicht)
Telefoonnummer
*o.a. voor ledenadministratie, financiën, nieuwsbrieven, communicatie, etc.
Mobiel nummer E-mail (verplicht)
Extra contactgegevens*
Mobiel nummer ouder/verzorger 2
*voor praktische zaken (trainers, coaches, technische commissie)
E-mail ouder/verzorger 2 Mobiel nummer kind E-mail kind

Contributie betaling

UFC Hogeland kent momenteel 2 contributievormen:

1. Jeugdlid D/E: De contributie bedraagt € 144 per seizoen (september t/m juni) en is voor het volgen van de trainingen en deelname aan de competitie.

2. Jeugdlid F: De contributie bedraagt € 96 per seizoen (september t/m juni) en is voor de jongste groep (4 en 5 jarige) en alleen voor het volgen van trainingen (er bestaat namelijk geen competitie voor deze groep).

Stroom je later in het seizoen in, dan zal gekeken worden naar het voor jou geldende contributiebedrag. Dit is afhankelijk van de maand waarbinnen je lid wordt. Opzeggen van je lidmaatschap kan op 2 momenten per jaar, namelijk vóór 1 januari en vóór 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand.
Wijze van betaling (verplicht)


Huishoudelijk reglement & Privacy (AVG)
Ik ga akkoord met het privacy beleid van UFC Hogeland zoals omschreven op http://hogeland.ufcgroningen.nl/privacy (nog niet beschikbaar)

Opmerkingen